HLR-utbildning & Hjärtstartare.

Instruktörsutbildning

 

Kontakta huvudinstruktör Katarina N. Lindahl om du vill utbildas till instruktör i första hjälpen, d-hlr, vuxen-hlr eller barn-hlr.

Är du instruktör och har genomfört mist fyra grundutbildningar finns det möjlighet att delta i en utbildning till huvudinstruktör i  d-hlr, vuxen-hlr eller barn-hlr.

 

Instruktör

tidsåtgång: halvdag

förkunskaper: inläst instruktörsbok, genomfört aktuella webbutbildningar och tagit del av tillhörande film. Deltagit i grundutbildning det senaste halvåret. Det finns möjlighet att repetera grundutbildningen i samband med intsruktörsutbildningen.

 

Huvudinstruktör

tidsåtgång: halvdag

förkunskap: erfarenhet av minst fyra genomförda grundutbildningar

inläst instruktörsbok och huvudinstruktörsbok

 

Våra instruktörer erbjuds köpa träningsutrustning från Prestan till rabatterat pris.