HLR-utbildning & Hjärtstartare.

L-ABC / Första hjälpen

När någon drabbas av olycka eller akut sjukdomstillstånd måste vi agera snabbt, vi kan göra mycket medan vi väntar på ambulans.

Vid en utbildning i Första hjälpen får du lära dig hur du ska agera för att rädda liv och förhindra att tillståndet förvärras.

Utbildningens innehåll:

HLR med hjärtstartare
Luftvägsstopp
Bedöma livstecken
L-ABC
Första hjälp vid bröstsmärta
Första hjälp vid stroke
Första hjälp vid olycka och akuta sjukdomstillstånd
Kompletterande innehåll anpassas till verksamhetens art.

 

Vi varvar teori med mycket tid för praktisk träning

 

Tidsåtgång: 3-4 timmar

 

Det finns möjlighet till teckenstöd.

 

En instruktörsledd utbildning enligt Svenska HLR-Rådets senaste riktlinjer Varje deltagare erhåller kompetenskort och handbok i första hjälpen.