HLR-utbildning & Hjärtstartare.

HLR för insatspersonal

Kursen vänder sig till de som har särskilt ansvar för hjärtstartare samt de som i sitt yrke kan bli larmade till hjärtstopp, tex räddningstjänstpersonal, polis, simhallspersonal, väktare.

Krav på förkunskap: inläst kursbok samt genomförd webbutbildning.              

Med rätt utbildning blir det ingen tvekan om hur vi ska agera i samband med ett hjärtolycksfall.

HLR-Instruktören kontaktar er årligen eller vid behov, för uppföljning av utbildningen.

Vid en utbildning i HLR för insatspersonal skapar vi scenarier anpassade till aktuell arbetsmiljö.

Vi tränar tills alla kursdeltagare känner sig trygga med hjärtstartaren.

Vi börjar med teori och praktisk träning i "klassrummet" för att sedan träna på scenarier som kan inträffa hos er.

 

Tidsåtgång: 3-4 timmar

 Det finns möjlighet till teckenstöd.

 En instruktörsledd utbildning enligt Svenska HLR-Rådets senaste riktlinjer

Varje deltagare erhåller kompetenskort, diplom och kursbok